MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

จัดการเว็บไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม

เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง

เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงานได้ง่าย

แสดงหน้าวันหยุดสำคัญอัตโนมัติ

Support SEO เช่น Google Bing

ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ในช่วงวันหยุดราชการ

ระบบประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ

ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติผู้เข้าชม ส่งอีเมลล์อัตโนมัติทุกเดือน